Svencos Artikel 1008Z – Matavfallspåse för optisk sortering

Sverige har länge drivit på för ett globalt avtal som ska förebygga och minska plastnedskräpning och mikroplaster. FN:s miljöförsamling har nu enats om att initiera förhandlingar om ett globalt avtal mot plastföroreningar. Svencos matavfallpåse med förslutning kan vara ett bra verktyg i arbetet med minskning av mikroplaster i vår miljö då den kan komma att ersätta plastpåsar som ofta används i mekaniska sorteringsanläggningar. Risken är att plastrester följer med ut på våra åkermarker i samband med att biogödsel produceras då man använder
sig av plastpåsar för matavfallsinsamlingen.