Det Öppna Systemet bygger på ventilation.  Det ger en aerob nedbrytning av matavfallet istället för en anaerob nedbrytningsom uppstår i ett stängt system. Det innebär att avfallet torkar ut iställetför att ruttna. Processen bromsas fram till biogasanläggningen, där den hörhemma. Då ventilationen i systemet fungerar i hela kedjan blir resultatet bäst. Det Öppna Systemet tillåter att vätskandunstar från avfallet. Det gör att problem som dålig lukt och flugor reduceras,att avfallet väger mindre vid transport och att fastfrysning i kärl minskar.Används papperssäck i det ventilerade kärlet hålls det rent och fräscht.Papperssäcken har en unik förmåga att ta upp fukt från matavfallet och ventilera bort den. Planbottenpåsen tillverkad av vattenavvisande kraftpapperär anpassad för Det Öppna Systemet och släpper igenom vätska i ångform men inte i droppar. Den är certifierad i enlighet med DIN EN 13432. Papperssäcken fördetta system är tillverkad i våtstarkt papper och kan absorbera fukt som påsen släpper igenom.

Matavfallspåse med Ventilerad hållare

Papperspåsen är koldioxidneutral. Det är en stor fördel jämfört med andra typer av påsar. Plastpåsar tillför koldioxid till kretsloppet. Bioplastpåsar bidrar till försurning och övergödning. Planbottenpåsen av papper ger naturliga signaler till användaren och det ger en bra sortering, papperspåsen samlar in mest avfall. Fraktionen blir ren och inte förorenad av plastförpackningar. Livscykelanalys för påsar har gjorts av IVL(NrB 2307, maj 2018). Den förordar papperspåsar tillverkade i Sverige.

Använd alltid en ventilerad hållare till påsen. Den vanligaste hållaren på marknaden heter MatHilda. Den är anpassad för påsen samt de flesta kökssorteringssystem som finns på marknaden.Utan ventilerad hållare finns risk för läckage, då påsen inte får den ventilation som behövs, om den stängs in i en sluten hållare som en hink.
Byt påse efter 2-3 dagar, även om den inte är full. Förslut påsen noga genom att rulla/vika ihop den.
Ventilerat Kärl för matavfall

Påsarna läggs i kärl. Dessa töms enligt bestämda intervall. Ibland efter fyllnadsgrad. Det optimala systemet har kärl som är ventilerat både i kärlets sidor samt i locket. En upphöjd gallerbotten som säcken kan stå på ger ett mycket bra resultat. Det underlättar ventilationen. Den vanligaste typen av dessa kärl har en volym på 140 liter.