Det här är informationsbladet för ordleken.
På hemsidan finner du allt du behöver för att lösa ordleken.
Svaret/ordet finns i den markerade lodräta rutan.

1 Råvara som påsen är tillverkad av?
2 Typ av påse som passar bra till insamling av matavfall?
3 Vilken typ av kraftpapper avänds för dessa påsar?
4 Typ av påse för mekaniska/optiska sorteringssystem?
5 Påsen bär inte bara matavfall, det är också en?
6 Vilken gas kan utvinnas ur matavfallet?
7 Vilken typ av hållare ska användas?
8 Vad dunstar, ventileras bort?
9 Genom denna produkt kan vi ta vara på grundämnen och näring?
10 Vad kan man säga att råvaran påsen är tillverkad av är?

Papperspåse för matavfall

Matavfallspåse med Ventilerad hållare

Det Öppna Systemet bygger på ventilation.  Det ger en aerob nedbrytning av matavfallet istället för en anaerob nedbrytning som uppstår i ett stängt system. Det innebär att avfallet torkar ut istället för att ruttna. Processen bromsas fram till biogasanläggningen, där den hör hemma. Det Öppna Systemet tillåter att vätska dunstar från avfallet. Det gör att problem som dålig lukt och flugor reduceras, att avfallet väger mindre vid transport, lakvatten reduceras och att fastfrysning i kärl minskar. Planbottenpåsen är tillverkad av vattenavvisande kraftpapper och är anpassad för Det Öppna Systemet. Pappret släpper igenom vätska i ångform men inte i droppar. Den är certifierad i enlighet med DIN EN 13432.

Påsen är tillverkad av den förnybara råvaran papper. Papperspåsen är koldioxidneutral. Det är en stor fördel jämfört med andra typer av påsar. Planbottenpåsen av papper ger naturliga signaler till användaren och det ger en bra sortering, papperspåsen samlar in mest avfall. Fraktionen blir ren och inte förorenad av plastförpackningar. Detta är viktigt vid framtagande av biogödsel som är en produkt vid biogasframställning. Genom biogödseln kan vi återvinna grundämnen och näring. Använd alltid en ventilerad hållare till påsen. Den vanligaste hållaren på marknaden heter MatHilda. Den är anpassad för påsen samt de flesta kökssorteringssystem som finns på marknaden. Används inte ventilerad hållare finns risk för läckage, då påsen inte får den ventilation som behövs, om den stängs in i en sluten hållare som en hink. Byt påse efter 2-3 dagar, även om den inte är full. Förslut påsen noga genom att rulla/vika ihop den.

Planbottenpåsen tillverkad av kraftpapper och dess fördelar

 • är tillverkad av förnybar råvara
 • ger naturliga signaler. Detta ger rätt avfall i påsen
 • anpassad för de vanligast förekommande kökshållarna
 • håller minst samma kemiska kvalitet som avfallet
 • innehåller inget som kan äventyra biogödselns kvalitet
 • består av vattenavvisande, våtstarkt högtöjbart kraftpapper
 • bryts ned till ej identifierbara fragment. Viktigt för biogödsel
 • certifierad i enlighet med EN 13432
 • genomsläpplig för luft
 • är av s.k. ”Planbotten” –typ, ger stark och tät påse
 • nationellt standardtryck i lager
 • bryts ned i en anaerob miljö som i en biogasanläggning
 • inga microplaster
 • Påsen är också en budbärare
1008STD - Nya standardtrycket - Matavfallspåse - Svenco

Papperspåsen är det vanligaste systemet för insamling av matavfall i Sverige. Detta har många anledningar. Det är ett miljövänligt emballage som efterfrågas både då avfallet skall rötas och när det skall komposteras. Papperspåsen har helt enkelt egenskaper som är oslagbara. Påsen är av typen planbotten. Det gör den stark och tät. Påsen är tillverkad av förnybar råvara. Livscykelanalys för påsar har gjorts av IVL(NrB 2307, maj 2018). Den förordar papperspåsar tillverkade i Sverige.

Den vanligaste påsen, vår standardpåse, 1008STDhar volymen ca 10 liter med måtten 20 x 15 x 36 cm. Den ligger i buntar om 80stycken. På en pall ligger det 286 buntar. På pallen är det totalt 22 880påsar.

Matavfallspåse Påslås  ca 10 liter. Förslutningsbar för Optisk sortering och sopsugar

Matavfallspåse med förslutning för optisk sortering/sopsugar. Tillverkad av vattenavvisande kraftpapper, 90-grams WR-papper. Då fukten ventileras bort hålls påsen torr. Påsen är av planbottenmodell. Detta tillsammans med WR-pappret gör den tät och stark. Påsen är biologiskt nedbrytbar certifierad enligt den Europeiska normen DIN EN13432, utvisande nedbrytbarhet. Hållaren Mathilda är anpassad för påsen. Påsen passar med de ventilerade hållare som finns på marknaden.
Påsen har måtten B200 x D150 x H360 mm. Påsens volym är ca 10 liter. Det ligger 80 stycken i en bunt och det är 22 000 påsar på en pall.

Säck för matavfall 45 liter

3045MAT - Matavfallssäck - Säck för Matavfall från Svenco

Matavfallssäck 45 liter för större kök. Storleken är anpassad för tillåten vikt vid lyft (15kg). Den är tillverkad av två blad vattenavvisande (WR) kraftpapper. Avsedd för kompostering eller rötning och är biologiskt nedbrytbar. Certifierad enligt den Europeiska normen DIN EN13432.
Säcken har måtten B550 x D180 x H650 mm. Säckens volym är 45 liter. Det ligger 20 stycken i en bunt och är 3 000 säckar på en pall. Säcken har ett standardtryck.