Våra produkter består av kraftpapper tillverkat i Sverige.
På marknaden förekommer också andra lösningar för insamling av matavfall. Det finns något som kallas biopåsar. Dessa är oftast tillverkade av biobaserad plast. Naturvårdsverket har uttalat sig om detta material.

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/vanliga-begrepp-inom-plast/vad-ar-biobaserad-plast/