Säckar för konventionell renhållning
Vår i särklass vanligaste säck är den som är avsedd för insamling av blandat avfall. Denna säck finns i en 2-bladig variant och för mindre krävande insamling finns det även en 1-bladig säck. Dessa säckar kan förses med tryck i en färg i valfritt utförande. Likaså trycker vi en nivårand på insidan för att visa maximal fyllnadsnivå i säcken. Säckarna finns i olika utförande från 60-liters volym till den stora 350-literssäcken.

Städsäckar
För t ex ”torr” städning inomhus är den enbladiga och tvåbladiga papperssäcken ett miljövänligt alternativ till plastsäckarna. Det finns både en 60-literssäck och en 125-literssäck. 125-literssäcken finns också att köpa i en praktisk specialförpackning med 4 st säckar per bunt. Denna säljs även i ett sk expoställ med 200 buntar per expoställ.
Säck för organiskt avfall
Svencos säck för organiskt avfall är specialanpassad för organiskt avfall och är den säck som idag ökar mest på marknaden. Säcken är utformad för att passa i speciella ventilerade kärl. Säcken är tillverkad av papper som både absorberar fukt och lukt samt tål mycket fuktigt avfall. Säcken är också gjord för att brytas ner i samma takt som innehållet, dvs det komposterbara materialet. Pappret i säcken är godkänt i enlighet med EN-13432 normen.
Säckar för storkök
Matavfallssäck av papper på 45 liter för restauranger och storkök. Den är tillverkad av kraftpapper. Den består av ett 70-grams vattenavvisande innerblad samt är anpassad för blött matavfall.
Insatssäckar
I vårt sortiment finns flera olika typer av säckar avsedda som skyddsemballage i olika typer av behållare. Då det inte ställs några större krav på säckens styrka eftersom behållaren i sig tar upp belastningen, är säcken oftast tillverkad av ett blad.
Våtavfallssäckar
Svencos våtavfallssäckar är en enbladig papperssäck med en innersäck av plast. Denna säck är framför allt avsedd för blött avfall. Den används också mycket för sjukhusavfall. Säcken lämpar sig också väl för tyngre bygg- och rivningsavfall då den är extremt tålig för tyngre hantering.
Trädgårdssäckar
Svenco har utvecklat en speciell säck avsedd för insamling av trädgårdsavfall. Då trädgårdsavfall ofta består av vassa grenar och blöta löv ställs det extremt hårda krav på en säck avsedd för detta ändamål. Vår säck är tillverkad av två blad våtstarkt papper. Den vanligaste storleken är 125 liter.
Säckar för pappersåtervinning
Våtstarka säckar har en extremt hög hållbarhet som kan skapa problem i pappersåtervinningsprocessen. Därför är våra säckar för insamling av pappersåtervinningsmaterial inte tillverkade av våtstarkt papper.
Säckar för brännbart avfall
Säckarna för brännbart avfall är tryckta med texten ”brännbart” och tillverkade av en papperskvalitet som både har den rätta styrkan för att hålla i alla väder och dessutom är mycket lämpade för förbränning. Den vanligaste storleken idag är 125-literssäcken. Som alternativ finns den brännbara säcken även i 160-liters volym.
Marinsäckar
Säckar för marin miljö finns i två storlekar, dels som en liten 60-liters och dels som en större 110-liters. Dessa säckar är speciellt anpassade för den marina miljön där det ställs stora krav på nedbrytbarheten. Säckarna används för det mesta inom handelssjöfarten över hela världen och är godkända för biologisk nedbrytning i marin miljö.
Julsäckar
Till julfirandet finns en speciell julsäck som i första hand är avsedd för torrt pappersavfall. Säcken har som standard ett elegant rött julmotiv. Vi kan även i viss utsträckning specialanpassa trycket efter kundens önskemål.
Specialsäckar
Svenco har också möjlighet att tillverka specialsäckar enligt kundens önskemål. Exempel på specialsäckar är t ex säckar för förvaring av skogsplantor där det ställs speciella krav på hållbarhet mot växtgifter samt genomluftning. Andra typer av specialsäckar är säckar för förvaring av kol och briketter.