Matavfallspåse av papper

Matavfallspåse i ventilerad hållare - Mathilda - 1008STD - Svenco

Papperspåsen är det vanligaste systemet för insamling av matavfall i Sverige. Detta har många anledningar. Det är ett miljövänligt emballage som efterfrågas både då avfallet skall rötas och när det skall komposteras. Papperspåsen har helt enkelt egenskaper som är oslagbara. Påsen är av typen planbotten. Det gör den stark och tät. Påsen är tillverkad av förnybar råvara. IVL har gjort en livscykelanalys(Nr B 2307, maj 2018) för påsar. Där framkommer att papperspåsen är bäst för miljön.

Papperspåsen är en del av Det Öppna Systemet. Påsen ska stå i en ventilerad hållare. Den ska bytas efter 2-3 dagar och den ska förslutas då den slängs. Den är tillverkad av vattenavvisande kraftpapper från Sverige.

Den vanligaste påsen, vår standardpåse, 1008STDhar volymen ca 10 liter med måtten 20 x 15 x 36 cm. Den ligger i buntar om 80stycken. På en pall ligger det 286 buntar. På pallen är det totalt 22 880påsar.


På Matavfallspåsens insida finns möjlighet till en nivårand.
Här exempel från vår standardpåse 1008STD där de viktigaste budskapen sitter väl synliga för användarenPapperspåsens fördelar

1008STD - Nya standardtrycket - Matavfallspåse - Svenco
 • är tillverkad av förnybar råvara
 • ger naturliga signaler. Detta ger rätt avfall i påsen
 • anpassad för de vanligast förekommande kökshållarna
 • håller minst samma kemiska kvalitet som avfallet
 • innehåller inget som kan äventyra kompostens kvalitet
 • består av vattenavvisande, våtstarkt högtöjbart kraftpapper
 • bryts ned till ej identifierbara fragment. Viktigt för biogödsel
 • certifierad i enlighet med EN 13432
 • genomsläpplig för luft
 • släpper ej igenom vätska vid förvaring i ventilerad kökshållare
 • håller för normal hantering i kök
 • är av s.k. ”Planbotten” –typ, ger stark och tät påse
 • nationellt standardtryck i lager
 • bryts ned i en anaerob miljö som i en biogasanläggning
 • inga microplaster som plastpåsar ger
 • bäst för miljön
 • samlar in mest matavfall

För miljöinformation om matavfallspåsen – Klicka här