Svenco förknippas ofta med begreppet kvalitet. Kvalitet är för oss en självklarhet och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra produkter och företaget. Kvalitet innebär inte bara att felfrekvensen på produkterna skall minimeras utan även att leverans skall ske på rätt plats i rätt tid enligt kundens önskemål. Kunden sätts alltid i första hand. Utan nöjda kunder – ingen framtid ! Vi är väl medvetna om att det tar decennier att bygga upp ett gott rykte, sekunder att förlora det.

Svenco Påsar - Matavfallspåse - Kvalitet

Trots att kvaliteten på våra produkter är mycket god arbetar vi ständigt med ett aktivt kvalitets arbete och investerar kontinuerligt i nya kvalitetskontrollsystem. Likaså genomför vi ständigt förbättringar och effektiviseringar för att öka kvaliteten på varje individs arbetsplats.

Svenco är självklart Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015