Telge Återvinning byter ut gröna plastpåsar mot papperspåsar.
De har länge sorterat ut matavfallet, men kvaliteten på matavfallet har blivit sämre.

Telge gör nu en insats för att miljömålen ska nås.
Plastpåsen lämnar dessutom mikroplast efter sig på åkrarna, då biogödsel tillverkas av matavfallet.

Därför kommer man nu att sortera ut sitt matavfall i papperspåsar.