Papperssopsäcken är ett hållbart miljövänligt och hygieniskt engångsemballage och är den idealiska lösningen på många avfallsproblem. Papperssopsäcken upplever idag en renässans på marknaden,främst i samband med insamling av organiskt material men även som skyddsemballage i kärl. Plast har också börjat fasas ut i många sammanhang till papperssäckens fördel. I många fall är papperssopsäckens egenskaper oslagbara.
Fördelar med papperssopsäckar

 • säcken är tillverkad av förnybar råvara
 • fukten i avfallet absorberas av pappret och dunstar bort, vilket ger minst 30 % viktreduktion för organiskt material
 • obehaglig lukt är bunden i fukten och försvinner också till stor del
 • materialet är biologiskt nedbrytbart vilket är idealisk för organiskt avfall vare sig det skall rötas eller komposteras
 • papperssäckar ger en god och hygienisk arbetsmiljö för renhållningsarbetarna
 • säckpapperet är starkt och motståndskraftigt, även vid fukt och väta och innehåller inga farliga kemikalier eller tungmetaller
 • papperssopsäcken fungerar utmärkt som bärare av de flesta typer av avfall
 • ger möjlighet till tryckt information på både in- och utsida
 • den är koldioxidneutral
 • den innehåller inga microplasterDet finns papperssäckar för mängder av tillfällen/fraktioner

 • organiskt avfall
 • brännbart avfall
 • riskavfall
 • torrt / vått avfall
 • returpapper
 • insatssäckar för kärl
 • säckar anpassade för marin miljö
 • speciella julsäckar
 • och mycket mera…

För miljöinformation om papperssäcken – Klicka här